Kurumsal Çözümlerimiziı İnceleyin
Bireysel Çözümlerimiz İçin
Arrow

C#.NET


C#.NET EĞİTİMİ
Yazılım uzmanları şirketlerin, kişilerin ve kuruluşların iş süreçlerini analiz edip ihtiyaca karşılık çözümleri üreten bireyler olarak süreçte yerlerini alırlar. Bu görüşte hazırlanan Yazılım Eğitimi, piyasanın ihtiyaç duyduğu program geliştirici, iş süreçleri çözüm geliştirici ve web programcı yetiştirmek üzere en fazla talep edilen, güncel programlama dili C Sharp ve metodları ile hazırlanmıştır.

Ders Süresi :145 saat
Kontenjan :16
Baslangıç Tarihi :01.09.2018


Microsoft Visual C#.NET Eğitimine Kimler Katılabilir?


Eğitim, temelden başlayacak ve uygulama ağırlıklı olacağından öğrencilerde herhangi bir yazılım bilgisi aranmamaktadır. Bilgisayar programlama ve yazılım geliştirme gibi konularda uzmanlaşarak, yazılım teknolojileri alanında kariyer sahibi olmayı hedefleyen, kişiler katılabilir.

 

Neler Öğrenirsiniz?

 • Programlamaya yönelik algoritma geliştirme
 • Nesne Yönelimli (Object Oriented) Programlama
 • Web Uygulamalarını geliştirme
 • Web Servislerini tasarlama ve kullanma
 • Masaüstü Uygulamaları Geliştirme
 • İş Çözümlerini geliştirebilmek için SQL ile veritabanı yönetimi

 

Bu Eğitim Size Ne Kazandırır?

 • Programlama dillerini kullanarak verimliliği yüksek seviyeye çıkaran programlar geliştirmenizi sağlar.
 • Programların analiz, bakım, sorun giderme işlemlerini yapmanızı sağlar.
 • Bağımsız olarak çalışarak kurum ve bireylerin yazılım ve Web çözümlerini geliştirerebileceğiniz kendi işinizi oluşturmanıza kapı açar.
 • Firmalarda Uygulama Geliştirici, Analist Programcı, Yazılım Geliştirici, Yazılım Uzmanı, Proje Lideri, Bilgi İşlem
 • Uzmanı gibi ünvanlarla çalışabilmenizi sağlar.