Kurumsal Çözümlerimiziı İnceleyin
Bireysel Çözümlerimiz İçin
Arrow

EXCEL MACRO İLE PROGRAMLAMA


EXCEL MACRO İLE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
Bu eğitimin sonunda katılımcılar iş akış süreci içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri uygulamaları hazır paket program kullanmak yerine Excel'de VBA aracılığıyla kendileri geliştirebilecek seviyeye geleceklerdir. Bunu sağlamak amacıyla eğitimin içeriğinde yer alan konular işlendikten sonra, bu konuların pekiştirilmesi amacıyla gerçek bir projenin küçük bir modeli, eğitmen gözetiminde geliştirilecektir.

Ders Süresi :24 saat
Kontenjan :10
Baslangıç Tarihi :01.09.2018


Eğitimin Amacı Nedir?

 

Excel'i günlük iş ortamında çok sık olarak kullanıp, Excel'e mevcut menülerinin ötesindeki uygulama geliştirme arayüzü ve dünyada en yaygın olarak kullanılan Visual Basic Dili yönleri ile de hakim olmak isteyen kişilere bunu yapabilmelerini sağlayacak kavramsal ve uygulama bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

 

Eğitim İçeriği :

 • Programlama Dilleri ve Tarihsel Gelişimi
 • Excel'de Makrolara Giriş
 • VBA'de Değişkenler
 • VBA'de Karar Mekanizmaları ve Döngüler
 • Sub ve Function Yordamları Oluşturmak
 • VBA'de WorkBook (Çalışma Kitabı) ve Worksheet (Çalışma Sayfası) Nesneleri
 • VBA'de Cell (Hücre) ve Range (Aralık) Nesneleri
 • VBA'da Verileri Düzenlemek
 • VBA'de Olaylar
 • VBA'de Grafikleri Programlamak
 • VBA'de Kullanıcı Formları Yaratmak
 • VBA'de Yardım Kullanma
 • Proje Hazırlama